Er smiley-rapporter troværdige?

I vitam.dk arbejder vi hele tiden på at udvælge de bedste leverandører. Det sikrer at vi lever op til vores kunders krav til kvalitet. Et af de vigtigste parametre i denne udvælgelse har været hvordan deres smiley-rapport ser ud. For at vurdere hvor troværdigt disse rapporter er besluttede vi i Juni 2014 at indsamle data fra smiley-rapporter på mere end 13500 spisesteder. Nu er resultaterne klar.

Resultater

Antal kontrolbesøg er faldet med 31,5 procent i perioden fra 2008 til 2013, selvom der etableres 2000-2500 nye virksomheder indenfor restauranterhvervet hver eneste år. I samme periode er antal sure smileys faldet 70 procent. Disse resultater giver anledning til en række spørgsmål:

  1. Har fødevarestyrelsen ikke ressourcer nok til at foretage de nødvendige kontrolbesøg af både eksisterende og nye virksomheder?
  2. Bliver der ikke opdaget ligeså mange tilfælde af dårlig hygiejne fordi kvaliteten af kontrolbesøgene er blevet ringere?

 

Har fødevarestyrelsen ikke ressourcer nok?

I 2009 resulterede den økonomisk afmatning i et kortvarigt fald i antal restauranter, men siden er mange nye restauranter kommet til. Ifølge tal fra Horesta har der aldrig været så mange virksomheder indenfor restauranterhvervet, som der var i 2013. Det burde resultere i flere kontrolbesøg, men det har haft modsatte effekt.

Når fødevarestyrelsen ikke kan foretage samme antal kontrolbesøg per virksomhed som i 2008 kan det enten betyde at fødevarestyrelsen ikke har ressourcer nok til at gennemføre et tilstrækkelig antal kontrolbesøg eller at ressourcerne bliver brugt forkert.

Direktør Andreas Linde udtaler “Når antal kontrolbesøg falder med hele 31,5 procent i en 5 årig periode, hvor antal virksomheder samtidig stiger, begynder alarmklokkerne at ringe. Fødevarestyrelsen har ikke ressourcer til at lave de nødvendige kontrolbesøg, og det betyder at smileyordningens troværdighed lider et alvorligt knæk.”

 

Er kvaliteten af kontrolbesøgene blevet ringere?

I perioden fra 2008 til 2013 er totale antal sure smileys faldet med 70 procent til trods for at der har været vækst i antal virksomheder indenfor restauranterhvervet. Det betyder enten af hygiejnen er blevet markant bedre eller at kontrollørne ikke har ressourcer til at gennemføre grundige kontrolbesøg, som opdager de dårlige tilfælde. I fødevarestyrelsens rapport for 2012 fortæller de:

Højere regelefterlevelse: I 2012 skal 75% af de kontrolbesøg, der gennemføres efter anmærkninger ved kontrollen, resultere i et forbedret resultat. Der findes kun valide data for november og december. Disse viser, at andelen af delresultater, der er blevet forbedret efter anmærkninger, er 85,6%. Målet er således opfyldt.

Det betyder med andre ord at fødevarestyrelsen har et mål om at kontrolbesøg med anmærkninger i mindst 75% af tilfældene skal resultere i et forbedret resultat ved efterfølgende kontrolbesøg. Dette interne mål kan resultere i at kontrolbesøgene bliver mere positive, fordi de skal leve op til dette mål, som de ikke har direkte kontrol over.

“Det er i virkeligheden et mål, som de ikke har indflydelse på. De kan ikke bestemme hvorvidt en restaurant bliver bedre til at holde styr på hygiejnen. Denne målsætning lægger op til at kontrollørne skal se igennem fingrene ved fejl i kontrolbesøg for at fødevarestyrelsen kan opnå deres målsætning.”  Udtaler Andreas Linde

Kilder:

  1. Findsmiley – Kontrolbesøg
  2. Findsmiley – Procentvisfordling
  3. Horesta
  4. Fødevarestyrelsens rapport

Antal kontrolbesøg efter smiley

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Smiley1 60.868 58.778 52.092 44.106 44.345 42.691
Smiley2 9.500 7.508 6.706 6.448 7.018 6.863
Smiley3 897 588 386 376 262 304
Smiley4 2.649 1.313 1.058 1.038 958 787
I alt 73.914 68.187 60.242 51.968 52.583 50.645

Antal kontrolbesøg, hele landet

Procentvis fordeling

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Smiley1 82,3 86,2 86,5 84,9 84,9 84,3
Smiley2 12,9 11,0 11,1 12,4 12,4 13,6
Smiley3 1,2 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6
Smiley4 3,6 1,9 1,8 2,0 2,0 1,6
I alt 100 100 100 100 100 100

Procentvis fordeling af smiley’er.   

Skriv et svar